S Romy žít budeme - jde o to jak

Mezi tradičním způsobem života Romů a majority existují rozdíly, které vyplývají z odlišného pojetí života a často způsobují vzájemná nepochopení. Romové též vyznávají zcela jiný hodnotový systém, který taktéž onu odlišnost podmiňuje. Město Most je tímto střetem poznamenáno.

Navrhujeme jít cestou, která je známá, je však náročná a dlouhá, nicméně přináší výsledky. Prioritou je aktivní, opravdové, nikoliv pouze formální, zapojení Romů do různých politik a aktivit, prostřednictvím něhož mohou pozitivně ovlivňovat pozitivní změny v životech romských rodin. Zprostředkováním sdílených hodnot majoritní společnosti romskými autoritami – například významu práce či vzdělání, můžeme výrazně přispět ke kvalitnímu soužití. Odlišný hodnotový systém by neměl lidi rozdělovat, ale naopak obohacovat. Konkrétním návrhem je zřízení role mediátora při sousedských problémech, zavedení rajonů pro práci městských strážníků tak, aby každý občan znal svého strážníka, s možností zapojení romských autorit v konkrétních částech města, s důrazem na prevenci, pomoc a kontrolu. Pozitivní se jeví podporovat romské děti a mládež zajímavými projekty, které by rozvíjely jejich jedinečný talent a specifické dětské potřeby v rezortu vzdělávání a trávení volného času. Rádi bychom rozšířili kapacity v nízkoprahových zařízení. V oblasti bydlení se jako užitečná jeví spolupráce se seriózními realitními kancelářemi, které v rámci koordinovaného přístupu mohou výrazně ovlivnit kvalitu bydlení a sousedských vztahů. Jsme přesvědčeni o tom, že je přirozené, aby každý člověk, pokud není nemocen či stár, si na své živobytí přispěl vlastní prací. Apelem na ústřední orgány hodláme výrazně zefektivnit práci úřadu práce, který podle našeho soudu nyní neplní své poslání. Romská komunita má své specifické potřeby – hodláme umožnit Romům participaci na řešení svých potřeb rozvojem komunitní práce. Nabízíme řešení společně s Romy. Má to smysl.