Individuální plánování

Kurz Individuálního plánování ve službách sociální prevence

Kurz poskytuje systematickou teoretickou a praktickou podporu pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům při získávání a prohlubování kompetencí při plánování služby a to zejména v sociálních službách preventivních. Kurz je koncipován jako interaktivní - účastníci se naučí nejen navázat kontakt a vést dialog s uživatelem sociální služby o vyhodnocování a dojednávání podpory, ale zároveň i v procesu plánování služby využívat uvědomění vlastních pocitů, myšlenek a stavů.

Kurz realizuji jako školicí akci ve smyslu ustanovení zákona o sociálních službách v rozsahu 8 hodin.

V dohledné době bude vzdělávací akce akreditována u MPSV.

Objednat kurz můžete prostředictvím kontaktního formuláře.