Je to tato cesta, ta, která je ve vás.
Carl Ransom Rogers

Všichni jsme andělé pouze s jedním křídlem.
A můžeme létat jen tehdy, objímáme-li jeden druhého.

Luciano de Crescenzo

 

 

Prostřednictvím Poradenského a vzdělávacího centra Dialog nabízím poskytovatelům sociálních služeb 
supervize, poradenství, konzultace, audity, evaluace a vzdělávání.

Sociální práce mne baví, dělám ji celý život,
a jsem moc rád, když mohu přispět k tomu,
aby bavila i ostatní.

 

Poradenství a konzultace

Máte obavy z inspekce poskytování sociálních služeb?
Potřebujete podpořit a vědět, že to děláte dobře?
Máte pocit, že Vaše metodiky se nedaří nastavit k Vaší spokojenosti?
Je toho na Vás moc a nezbývá čas na klienty?
Nemáte čas se zastavit a ohlédnout?

CHCI VĚDĚT VÍC

Audity a evaluace

Pracujete v sociálních službách?
Hledáte kvalitní podporu v obasti auditů a hodnocení?
Přemýšlíte o prostoru pro rozvoj?

 

CHCI VĚDĚT VÍC

 

Supervize je cílený, strukturovaný a řízený proces, který má být pomáhajícím profesionálům nápomocen nahlížet kvalitu jejich práce, reflektovat náročné a problematické oblasti jejich činnosti. Supervize podporuje pomáhající pracovníky v jejich roli, umožňuje jim jejich práci dělat více uvědomovaně, promyšleně a ve svém důsledku ve vyšší kvalitě a také s větší radostí. Supervize podporuje v reflexi i ve schopnosti ke změně stávající praxe. Supervizor je ten, který tímto procesem provází a nabízí podněty k reflexi díky tomu, že do situace vstupuje zvnějšku. 

                                                                           CHCI VĚDĚT VÍC

 

Vzdělávání v sociálních službách

Potřebujete vědět, že svou práci děláte dobře?
Lezou vám klienti občas na nervy?
Usilujete o efektivnější plánování služby?
Hledáte smysluplné vzdělávání?

CHCI VĚDĚT VÍC