"Je to tato cesta, ta, která je ve vás."
Carl Ransom Rogers

DIALOG je můj skromný sociální prostor pro sdílení zkušeností se sociální prací.

Sociální pracovníci pomáhají lidem, aby byli v pohodě. Sociální práce je nejúžasnější obor, jehož přirozeným zájmem je lidská důstojnost. 
Sociální práce je na praxi založená profese a vědní disciplína, která podporuje sociální změnu, růst, soudržnost, podporuje zplnomocňování a osvobozování člověka. Principy sociální spravedlnosti, lidských práv, společenské odpovědnosti a respektu k jinakosti jsou pro sociální práci klíčové. Sociální práce, s využitím poznatku z teorie sociální práce, společenských věd, věd o člověku a znalostí místních podmínek, napomáhá lidem a společenským strukturám zaměřit se na životní možnosti a zlepšení životních podmínek.

Prostřednictvím Vzdělávacího institutu DIALOG nabízím poskytovatelům sociálních služeb 
poradenství, konzultace a supervizi.

Sociální práce mne baví, dělám ji celý život, a jsem moc rád, když mohu přispět k tomu, aby bavila i ostatní.

 

Konzultace a audity ke Standardům kvality sociálních služeb

Máte obavy z inspekce poskytování sociálních služeb?
Potřebujete podpořit a vědět, že to děláte dobře?
Máte pocit, že Vaše metodiky se nedaří nastavit k Vaší spokojenosti?
Je toho na Vás moc a nezbývá čas na klienty?
Nemáte čas se zastavit a ohlédnout?

CHCI VĚDĚT VÍC

Seminář k Individuálnímu plánování

Potřebujete vědět, že svou práci děláte dobře?
Lezou vám klienti občas na nervy?
Usilujete o efektivnější plánování služby?
Hledáte smysluplné vzdělávání?

CHCI VĚDĚT VÍC

Poradenství a supervize

Pracujete v sociálních službách?
Hledáte kvalitní supervizní podporu?
Přemýšlíte o prostoru pro rozvoj?

 

CHCI VĚDĚT VÍC