"Je to tato cesta, ta, která je ve vás."

Carl Ransom Rogers
americký humanistický psycholog

 

DIALOG je můj skromný sociální prostor pro sdílení zkušeností se sociální prací.

Sociální pracovníci pomáhají lidem, aby byli v pohodě. Sociální práce je nejúžasnější obor, jehož přirozeným zájmem je lidská důstojnost. 
Sociální práce je na praxi založená profese a vědní disciplína, která podporuje sociální změnu, růst, soudržnost, podporuje zplnomocňování a osvobozování člověka. Principy sociální spravedlnosti, lidských práv, společenské odpovědnosti a respektu k jinakosti jsou pro sociální práci klíčové. Sociální práce, s využitím poznatku z teorie sociální práce, společenských věd, věd o člověku a znalostí místních podmínek, napomáhá lidem a společenským strukturám zaměřit se na životní možnosti a zlepšení životních podmínek.

Prostřednictvím Vzdělávacího institutu DIALOG nabízím poskytovatelům sociálních služeb 
poradenství, konzultace a supervizi.

Sociální práce mne baví, dělám ji celý život, a jsem moc rád, když mohu přispět k tomu, aby bavila i ostatní.

 

Konzultace a audity ke Standardům kvality sociálních služeb

Máte obavy z inspekce poskytování sociálních služeb?
Potřebujete podpořit a vědět, že to děláte dobře?
Máte pocit, že Vaše metodiky se nedaří nastavit k Vaší spokojenosti?
Je toho na Vás moc a nezbývá čas na klienty?
Nemáte čas se zastavit a ohlédnout?

CHCI VĚDĚT VÍC

Seminář k Individuálnímu plánování

Potřebujete vědět, že svou práci děláte dobře?
Lezou vám klienti občas na nervy?
Usilujete o efektivnější plánování služby?
Hledáte smysluplné vzdělávání?

CHCI VĚDĚT VÍC

Poradenství a supervize

Pracujete v sociálních službách?
Hledáte kvalitní supervizní podporu?
Přemýšlíte o prostoru pro rozvoj?

 

CHCI VĚDĚT VÍC