"Je to tato cesta, ta, která je ve vás."
Carl Ransom Rogers

DIALOG je můj skromný sociální prostor pro sdílení zkušeností se sociální prací.

Sociální pracovníci pomáhají lidem, aby byli v pohodě. Sociální práce je nejúžasnější obor, jehož přirozeným zájmem je lidská důstojnost. 
Sociální práce je na praxi založená profese a vědní disciplína, která podporuje sociální změnu, růst, soudržnost, podporuje zplnomocňování a osvobozování člověka. Principy sociální spravedlnosti, lidských práv, společenské odpovědnosti a respektu k jinakosti jsou pro sociální práci klíčové. Sociální práce, s využitím poznatku z teorie sociální práce, společenských věd, věd o člověku a znalostí místních podmínek, napomáhá lidem a společenským strukturám zaměřit se na životní možnosti a zlepšení životních podmínek.

Prostřednictvím DIALOGU nabízím poskytovatelům sociálních služeb poradenství, konzultace a supervizi.
Sociální práce mne baví, dělám ji celý život, a jsem moc rád, když mohu přispět k tomu, aby bavila i ostatní.

 

Standardy kvality sociálních služeb

Máte obavy z inspekce poskytování sociálních služeb?
Potřebujete podpořit a vědět, že to děláte dobře?
Máte pocit, že Vaše metodiky se nedaří nastavit k Vaší spokojenosti?
Je toho na Vás moc a nezbývá čas na klienty?
Nemáte čas se zastavit a ohlédnout?

CHCI VĚDĚT VÍC

Individuální plánování

Potřebujete vědět, že svou práci děláte dobře?
Lezou vám klienti občas na nervy?
Usilujete o efektivnější plánování služby?
Hledáte smysluplné vzdělávání?

CHCI VĚDĚT VÍC

Supervize

Pracujete v sociálních službách?
Hledáte kvalitní supervizní podporu?
Přemýšlíte o prostoru pro rozvoj?

 

CHCI VĚDĚT VÍC

 

O mně aneb Má profesní participace

Narodil jsem se v neděli 11. září 1977 v Mostě. Vystudoval jsem obor sociální pedagogika a  obor vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce se zaměřením na etopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Celý svůj profesní život se pohybuji v sociálních službách. Osm let jsem pracoval jako sociální pracovník a následně jako ředitel Emauzského domu v Mostě, který zřizovalo občanské sdružení Emauzy ČR. Pomáhal jsem mužům bez domova nalézt hodnoty, které ztratili - střechu nad hlavou, smysluplnou práci a lidskou důstojnost. Od roku 2009 jsem zaměstnancem Diakonie ČCE – Střediska sociální pomoci v Mostě. Nejprve jsem ve středisku zakládal Dobrovolnické centrum a od roku 2013 působím jako vedoucí a sociální pracovník Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni. Zároveň jsem ve středisku zástupcem ředitelky, metodikem a členem správní rady. V Diakonii Českobratrské církve evangelické působím jako interní inspektor kvality sociálních služeb, od roku 2018 působím jako lektor v Diakonické akademii. Na jaře 2016 jsem založil sociální prostor Dialog, kdy prostřednictvím vzdělávání, konzultací a poradenství pomáhám pomáhajícím profesionálům nejen v sociálních službách. Od roku 2003 jsem členem Oblastního spolku Českého červeného kříže Most, v současnosti jsem jeho předseda. Působím jako lektor první pomoci a zdravotník. Jsem též místopředsedou Dozorčí rady národní společnosti Český červený kříž. Od roku 2018 pracuji ve správním výboru Pobočky Diakonie Církve bratrské v Mostě. Ve Sboru Církve bratrské v Mostě pomáhám s pořádáním kurzu Alfa, jeden rok jsem pracoval jako starší sboru, účastním se také dětských křesťanských táborů spolku Isachar. Několik let jsem přednášel na Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické v Mostě sociální práci a pedagogiku. Vedl jsem také Sekci sociálních služeb pro osoby bez domova při Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR. Od roku 2017 se angažuji ve Straně zelených, v současnosti jsem místopředsedou Základní organizace Zelených v Mostě. V dubnu 2019 mne Rada města Mostu jmenovala do funkce člena komise pro prevenci kriminality. Svůj volný čas věnuji knihám, kreslení a malování, plavání a dobrovolnictví. Chodím na dlouhé procházky - nejraději do lesa. Miluji dobrou kávu, nejvíce peněz utrácím právě v kavárnách. Občas publikuji texty, které najdete zde či na blogu Respektu.