Vzdělávání

Vzdělávání nabízím formou školicích akcí podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V nabídce mám

Seminář Individuálního plánování ve službách sociální prevence

Seminář poskytuje systematickou teoretickou a praktickou podporu pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům při získávání a prohlubování kompetencí při plánování služby a to zejména v sociálních službách preventivních.

Seminář je koncipován jako interaktivní - účastníci se naučí nejen navázat kontakt a vést dialog s uživatelem sociální služby o vyhodnocování a dojednávání podpory, ale zároveň i v procesu plánování služby využívat uvědomění vlastních pocitů, myšlenek a stavů.

Seminář realizuji jako školicí akci ve smyslu ustanovení zákona o sociálních službách v rozsahu 8 hodin.

Máte zájem o vzdělávání?

Kontaktujte mne zde.