O mně aneb Má profesní participace

Narodil jsem se v neděli 11. září 1977 v Mostě. Vystudoval jsem obor sociální pedagogika a obor vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce se zaměřením na etopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Celý svůj profesní život se pohybuji v sociálních službách. Osm let jsem pracoval jako sociální pracovník a následně jako ředitel Emauzského domu v Mostě, který zřizovalo občanské sdružení Emauzy ČR. Pomáhal jsem mužům bez domova, propuštěným vězňům a mladým mužům navracejícím se z ústavní a ochranné výchovy nalézt hodnoty, které ztratili - střechu nad hlavou, smysluplnou práci a lidskou důstojnost. Od roku 2009 jsem zaměstnancem Diakonie ČCE – Střediska sociální pomoci v Mostě. Nejprve jsem ve středisku zakládal Dobrovolnické centrum a od roku 2013 do roku 2021 jsem  působil jako vedoucí a sociální pracovník v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v tísni. Nyní v mostecké Diakonii pracuji jako metodik. Zároveň jsem ve středisku zástupcem ředitelky a členem správní rady. V Diakonii Českobratrské církve evangelické působím jako interní kontolor kvality sociálních služeb, od roku 2018 působím jako lektor v Diakonické akademii. Na jaře 2016 jsem založil Vzdělávací institut Dialog, kdy prostřednictvím vzdělávání, konzultací a poradenství pomáhám pomáhajícím profesionálům nejen v sociálních službách. Od roku 2003 jsem členem Oblastního spolku Českého červeného kříže Most, v současnosti jsem jeho předseda. Působím jako lektor první pomoci a zdravotník. Jsem též místopředsedou Dozorčí rady národní společnosti Český červený kříž. Od roku 2018 pracuji ve správním výboru Pobočky Diakonie Církve bratrské v Mostě. Ve Sboru Církve bratrské v Mostě pomáhám s pořádáním kurzu Alfa, jeden rok jsem pracoval jako starší sboru, nyní působím v týmu cesty obnovy, účastnil jsem se také dětských křesťanských táborů spolku Isachar. Několik let jsem přednášel na Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické v Mostě sociální práci a pedagogiku. Vedl jsem také Sekci sociálních služeb pro osoby bez domova při Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR. Od roku 2017 se angažuji ve Straně zelených, v současnosti jsem předsedou Základní organizace Zelených v Mostě. V dubnu 2019 mne Rada města Mostu jmenovala do funkce člena komise pro prevenci kriminality. Svůj volný čas věnuji knihám, kreslení a malování, plavání a dobrovolnictví. Chodím na dlouhé procházky - nejraději do lesa. Miluji dobrou kávu, nejvíce peněz utrácím právě v kavárnách. Občas publikuji texty, které najdete zde či na blogu Respektu.