O mně aneb Má profesní participace

Narodil jsem se v neděli 11. září 1977 v Mostě. Vystudoval jsem obor sociální pedagogika a obor vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce se zaměřením na etopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Celý svůj profesní život se pohybuji v sociálních službách. Osm let jsem pracoval jako sociální pracovník a následně jako ředitel Emauzského domu v Mostě, který zřizovalo občanské sdružení Emauzy ČR. Pomáhal jsem mužům bez domova, propuštěným vězňům a mladým mužům navracejícím se z ústavní a ochranné výchovy nalézt hodnoty, které ztratili - střechu nad hlavou, smysluplnou práci a lidskou důstojnost. Od roku 2009 jsem zaměstnancem Diakonie ČCE – Střediska sociální pomoci v Mostě. Nejprve jsem ve středisku zakládal Dobrovolnické centrum a od roku 2013 do roku 2021 jsem  působil jako vedoucí a sociální pracovník v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v tísni. Nyní v mostecké Diakonii pracuji jako metodik. Zároveň jsem ve středisku zástupcem ředitelky a členem správní rady. V Diakonii Českobratrské církve evangelické působím jako interní kontolor kvality sociálních služeb, od roku 2018 působím jako lektor v Diakonické akademii. Na jaře 2016 jsem založil Vzdělávací institut Dialog, kdy prostřednictvím vzdělávání, konzultací a poradenství pomáhám pomáhajícím profesionálům nejen v sociálních službách. Od roku 2003 jsem členem Oblastního spolku Českého červeného kříže Most, v současnosti jsem jeho předseda. Působím jako lektor první pomoci a zdravotník. Jsem též místopředsedou Dozorčí rady národní společnosti Český červený kříž. Od roku 2018 pracuji ve správním výboru Pobočky Diakonie Církve bratrské v Mostě. Ve Sboru Církve bratrské v Mostě pomáhám s pořádáním kurzu Alfa, jeden rok jsem pracoval jako starší sboru, nyní působím v týmu cesty obnovy, účastnil jsem se také dětských křesťanských táborů spolku Isachar. Několik let jsem přednášel na Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické v Mostě sociální práci a pedagogiku. Vedl jsem také Sekci sociálních služeb pro osoby bez domova při Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR. Od roku 2017 se angažuji ve Straně zelených, v současnosti jsem předsedou Základní organizace Zelených v Mostě. V dubnu 2019 mne Rada města Mostu jmenovala do funkce člena komise pro prevenci kriminality. Svůj volný čas věnuji knihám, kreslení a malování, plavání a dobrovolnictví. Chodím na dlouhé procházky - nejraději do lesa. Miluji dobrou kávu, nejvíce peněz utrácím právě v kavárnách. Občas publikuji texty, které najdete zde či na blogu Respektu.

 

Vzdělávací kurzy, výcviky, stáže

Připravuji se na započetí psychoterapeutického výcviku v gestalt terapii
 
HR manažer studijní program v rozsahu 80 hodin, People Management Forum, Praha, 2019
Kontrolor kvality poskytovaných sociálních služeb vzdělávací program, Diakonie ČCE, 2018
Individuální plánování pod vedením Jana Palečka vzdělávací program, Prouutek, 2015
Systémový a systemický přístup při práci s klientem pod vedením Jana Vodáka Diakonická akademie, 2014
Praktická škola managementu kurz v rozsahu 28 hodin, Proutek, Kardašova Řečice, 2014
Výchova k dobrovolnictví kurz v rozsahu 64 hodin, Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2010
Pracovník v sociální službách - resocializační pracovník kvalifikační kurz v rozsahu 200 hodin, Vzdělávací a tréningový institut Střediska psychoterapeutických ambulantních služeb, Praha
Průvodce v zavádění standardů kvality sociálních služeb vzdělávací program v rozsahu 120 hodin, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2008
Lektor - specialista vzdělávací program v rozsahu 104 hodin, Sociální agentura, Ústí nad Labem
Umění pomáhat - sociální práce a praxe kurz v rozsahu 40 hodin, S2Splus, Most, 2006
 
Stáž ve Výboru na ochranu práv dětí (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka), Polsko Jelení Hora, 2011
Účast na sympóziu Politika menšin - interkulturní dialog, Nizozemí Amsterdam, Meppel, Veldhoven, 2008
První mezinárodní konference o bezdomovectví v Praze Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2008
Poznávací pobyt ve Vladimirské oblasti, Rusko Moskva, Murom, Vladimir, Suzdal, 1998