Audity a evaluace

Audit vám může pomoci získat nezávislý, externí pohled a zhodnocení v oblasti, která vás zajímá, trápí, nebo které byste chtěli lépe porozumět.

Co nabízím?

Mohu nabídnout audity zaměřené na kvalitu poskytovaných služeb nebo na některé z jejích parametrů. Například jen na systém práce s klienty nebo dokonce jen na individuální plánování. Dále audity zaměřené na efektivitu služeb, stejně jako audity řídících procesů v organizacích nebo evaluace vašich projektů.

Jak audit probíhá?

  • Podle cíle auditu nebo evaluace s vámi domluvím plán, který bude obsahovat postup šetření ve vaší organizaci.
  • Následuje vstup do organizace, během kterého jsou obvykle vedeny rozhovory s pracovníky organizace a s klienty.
  • Prostuduji vaše vnitřní dokumenty a jiné písemné materiály (např. dokumentaci klientů) a případně provedu i pozorování.
  • Výstupem auditu nebo evaluace je vždy písemná zpráva, jejíž obsah vám budu prezentovat a rámcově s vámi prodiskutuji možnosti změnových opatření.

Máte zájem o audit / evaluaci?

Kontaktujte mne zde.