Principy

Důvěra

Spolupráci stavím na důvěrném vztahu mezi všemi účastníky.

Respekt

Plně respektuji potřeby poskytovatelů a společně pracujeme jen na věcech, které jsou pro vás důležité.

Bezpečí

Snažím se vždy zajistit bezpečné prostředí – jenom takové generuje smysluplnou spolupráci.

Užitečnost

Vždy se snažím o to, aby spolupráce přinášela ovoce.

Mlčenlivost

Zachovávám přísnou mlčenlivost o všech skutečnostech, které se během spolupráce ke mně dostanou.