Blog

Kam kráčíš, speciální pedagogiko?

Na pedagogické půdě se započal další spor. Už jen označení sporujících stran účastníky konfliktu značí o jeho emocionálním náboji – na jedné straně prý stojí akademici, kteří nikdy neučili, pseudohumanisté a aktivisté a na té druhé odborní speciální pedagogové z praxe, kteří vědí, o čem mluví. O co...