Blog

Normální zbyteční lidé

Čtenáře zdvořile žádám, aby si celý titulek dali do uvozovek. Ale nic výstižného mne nenapadlo a uvozovky v titulku se mi nelíbí. Ale k věci. Jedenáct roků strávených ve vztahu se sociální prací člověka poznamená. Ne že ne. V hlavě mám dlouho červíčka. Slovo chudoba nás provází od nepaměti. Měla...

Velikonoční Chanov: zdravý rozum, Bůh a zneužitý Karel Kryl

Všechno to zavinil můj dlouholetý kamarád Petr, když mi poslal sobotní e-mail. Zvedl jsem zadek, nasedl na desítku a za pár minut byl před Chanovem. Kolona policejních aut naznačovala, že se děje něco mimořádného. „Jdu vyjádřit svůj občanský postoj,“ oznamuji mladému policistovi, který mě zastavil...

Použité nohy

„Nechcete použít mé nohy? Mám devítky.“ Takovouto nabídku jsem učinil třem dívenkám, které na druhé straně ulice usilovně měřily vzdálenost mezi dopravní značkou a zaparkovanou dodávkou. Ty holky jsou páťačky, členky dopravní hlídky, která má na starosti přechod u základní školy. „Ano,“ křikly...

Kam kráčíš, speciální pedagogiko?

Na pedagogické půdě se započal další spor. Už jen označení sporujících stran účastníky konfliktu značí o jeho emocionálním náboji – na jedné straně prý stojí akademici, kteří nikdy neučili, pseudohumanisté a aktivisté a na té druhé odborní speciální pedagogové z praxe, kteří vědí, o čem mluví. O co...