Láska je láska

Někteří lidé se mě ptají, jak se jako křesťan stavím k homosexualitě.

Věřím, že Bůh, který stvořil nebesa i zemi a učinil člověka k obrazu svému, miluje a přijímá lidi s náklonností ke stejnému pohlaví takové, jací jsou. 

V souladu se soudobým stavem poznání, po mnohaletých odborných diskusích i na základě řady osobních svědectví chápu citovou orientaci jako stálé vnitřní založení člověka a lidi s náklonností ke stejnému pohlaví nepovažuji za nemocné, vnitřně nezřízené nebo z podstaty hříšné, proto nikoho neodsuzuji ani nepodporuji snahy odlišnou citovou orientaci léčit. 

Usiluji o čestný, Bohu milý, smysluplný, naplněný a před lidmi i Bohem pravdivý život. 

Vycházím ze základních hodnot křesťanství – z víry, naděje a lásky. Vyznávám, že Ježíš je Pán a že ho Bůh, náš dobrý otec, vzkřísil z mrtvých pro naši spásu. Čerpám z Písma svatého, z bohatého proudu křesťanských tradic, a především ze zkušenosti živého společenství. 

Postoje k lidem s náklonností ke stejnému pohlaví a jejich životním cestám se mezi křesťany liší. Respektuji různá stanoviska církví a náboženských společností, na druhou stranu považuji za důležité respektovat i svobodu jednotlivce a jeho svědomí před Bohem. 

Váš Honza