Ceník

Konzultace, poradenství, supervize

Dle formy a rozsahu podpory se cena stanovuje individuálně. Cena je smluvní zpravidla od 500,- Kč za hodinu. V případě, že se podpora uskutečňuje v místě poskytovatele, je cena navýšena o cestovné.

Vzdělávací akce Individuální plánování

Cena za jednoho účastníkka je 950,- Kč.